Бистрицька Елла Володимирівна, доктор історичних наук, професор, народилася у місті. Тернопіль. З 1987 р. працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

«День сьогоднішніх ваших уродин співпав з надзвичайно шанованим православним святом Святого Преображення Господнього, тож нехай у житті і в подальшому все складається  відмінно і чудово, а в роботі – вдало та успішно. Бажаємо у всьому досягати успіху і завжди знаходити своє просте людське щастя. Ентузіазму, любові та відданості своїй справі Вам, вельмишановна Елла Володимирівна, не займати, а тому молитовно бажаємо ще успіхів в особистому та професійному плані! Миру, Божого благословіння, шани від людей на многії та благії літа!» – зазначила Наталія Михайлівна Шевчук у вітальному слові.

У 1990 р. Е.В. Бистрицька захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1994 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології Тернопільського державного педагогічного інституту. 25 грудня 2009 р. захистила дисертацію на тему «Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією і СРСР (1687 – 1964 рр.» на здобуття ступеня доктора історичних наук зі спеціальності релігієзнавство у спеціалізованій Вченій раді Д 26.161.03 Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. У 2011 р. присвоєно вчене звання професора. З 2018 р. – завідувач кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства.

Елла Володимирівна – автор близько 200 наукових і науково-методичних праць з релігієзнавства, вітчизняної та всесвітньої історії, зокрема наукова монографія, фахові статті, доповіді і тези конференцій, навчальні, навчально-методичні програми і посібники для вузу тощо.

Професором Е. Бистрицькою в Тернопільському національному університеті заснована наукова школа дослідження проблем історії Церкви в Україні. Під її керівництвом захищено ряд кандидатських дисертацій, працюють над дисертаційними проектами аспіранти, здобувачі та магістранти.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Київському національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (2010 – 2013 рр.) та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Елла Бистрицька здійснює керівництво низкою наукових проектів:

– колективної наукової теми «Релігія і Церква в Україні у контексті світових і суспільних трансформацій»;

– науково-дослідної лабораторії «Центр дослідження духовної культури», в рамках якого працює дискусійний клуб молодих науковців «Діалоги».

В межах наукових проєктів проведено міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції (2014 -2018 рр.), що відображено в опублікованих збірниках.

Е. Бистрицька є учасником міжнародних наукових проєктів з вивчення релігієзнавчих процесів в Україні та світі: Міжнародної асоціації  історії релігії (International Association for the History of Religions IAHR), Координаційної ради країн СНД і Балтії з питань практичного і теоретичного релігієзнавства, Культурного центру Sinan Pasha (Стамбул, Турецька Республіка), Стамбульського фонду науки і культури (Стамбул, Турецька Республіка). Брала участь у наукових конференціях у США, Італії, Бельгії, Польщі, Білорусі, Туреччині.

Член редакційної колегії фахових збірників «Українське релігієзнавство» (2015 – 2018 рр.) та «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія», редактор інших наукових збірників.

Е. В. Бистрицька є членом Ради правління Української асоціації релігієзнавців і заступником керівника Тернопільського осередку УАР. З 2002 р. очолює історичну комісію Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. У 2015 р. обрана дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка. До роботи в комісії залучені провідні науковці тернопільських вузів, а також молоді науковці. Є головним редактором восьмого тому Збірника праць «Музеї Тернопільщини» (2013 р.) та редактором одинадцятого тому – «Архіви Тернопільщини» (2017 р.).

В якості експерта-релігієзнавця Е. Бистрицька залучена до роботи комісій місцевих органів самоврядування.

Прес-служба Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія