09 лютого 2022 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо Сергієм Володимировичем задоволено Скаргу Шевчук Наталії Михайлівни.

Слідчому судді
Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області
вул. І. Котляревського, 34, м. Тернопіль, 46003

Скаржник: Шевчук Наталія Михайлівна
голова ГО “Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія”

Скарга

на бездіяльність уповноважених осіб Головного управлінн Національної поліції в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення

Мною, Шевчук Наталією Михайлівною, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 13 січня 2022 року поштовим відправленням було скеровано до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (далі – ГУНП в Тернопільській області) заяву про вчинення кримінального правопорушення, яку ГУНП в Тернопільській області отримало 17 січня 2022 року.

У вищевказаній заяві викладено обставини, зокрема, про те, що Петранюк Тарас Іванович, 19 жовтня 1976 року народження, керівник релігійної організації «Управління Тернопільсько-Бучацької Єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) (ідентифікаційний код юридичної особи – 25347638) (надалі –  Тернопільсько-Бучацька Єпархія ПЦУ) за попередньою змовою із групою осіб, діючи умисно, передав ввірену йому земельну ділянку, що була безкоштовно передана Тернопільською міською радою на праві постійного користування релігійній організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25347638), на користь обслуговуючих та будівельних організацій, чим поліпшив майнове становище даних організацій, які, в свою чергу, не здійснили жодних виплат на користь Тернопільсько-Бучацької Єпархії ПЦУ та власнику, Тернопільській міській раді, а надали винагороду особисто Петранюку Тарасу Івановичу, тобто вчинив злочин, передбачений статтею 191 Кримінального Кодексу України.

Також, у вищевказаній заяві я просила, зокрема, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) та невідкладно розпочати досудове розслідування.

Проте, станом на день подачі цієї скарги, жодні відомості від ГУНП в Тернопільській області щодо внесення або невнесення відомостей про злочин до ЄРДР за моєю заявою від  13 січня 2022 року на мою адресу, вказану у заяві, не надходили, так само, як і на мій телефонний номер, вказаній у заяві, не надходили жодні виклики від осіб, уповноважених ГУНП в Тернопільській області на внесення відомостей до ЄРДР.

Таким чином, в мене є всі підстави вважати, що станом на день подання даної скарги відомості про вчинене кримінальне правопорушення не було внесено до ЄРДР та досудове слідство не розпочато ГУНП в Тернопільській області за моєю заявою від 13 січня 2022 року.

Я вважаю таку бездіяльність ГУНП в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання 17 січня 2022 року моєї заяви про вчинення кримінального правопорушення від 13 січня 2022 року, неправомірною, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог частини першої статті 214 Кримінального процесуального Кодексу України (далі – КПК України), слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.

У відповідності до пункту 1 глави 3 розділу І Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298, унесення відомостей до ЄРДР здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення – у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України.

Оскільки моя заява про вчинення кримінального правопорушення була отримана ГУНП в Тернопільській області 17 січня 2022 року, що підтверджується трекінгом поштового відправлення АТ «Укрпошта» № 0829202026294 на веб-сайті АТ «Укрпошта», відомості про обставини, викладені у даній заяві, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, мали б бути внесені ГУНП в Тернопільській області до ЄРДР 18 січня 2022 року.

Проте, такі відомості, як того вимагає частина 1 статті 214 КПК України, до ЄРДР внесені не були.

Тому, вважаю, що уповноваженими особами ГУНП в Тернопільській області допущено бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення, викладених у моїй заяві про вчинення кримінального правопорушення від 13 січня 2022 року, до ЄРДР, у зв’язку із чим мною і подано дану скаргу.

Відповідно до положень пункту 1 частини першої статті 303 КПК України, на досудовому провадженні заявником можуть бути оскаржені, рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

У відповідності до частини першої статті 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого, дізнавача чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Оскільки, моментом вчинення бездіяльності ГУНП в Тернопільській області щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за моєю заявою від 13 січня 2022 року є наступний день після її отримання, який припадає на 18 січня 2022 року, то останній день строку на оскарження такої бездіяльності припадає на 28 січня 2022 року.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що я маю відповідне право на оскарження бездіяльності уповноважених осіб ГУНП в Тернопільській області та мною дотримано всі строки на таке оскарження.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 214, 303, 304 КПК України, –

ПРОШУ:

1.  Зобов’язати уповноважену особу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внести відомості, викладені в заяві Шевчук Наталії Михайлівни від 13 січня 2022 року про вчинення кримінального правопорушення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати з приводу даних обставин досудове розслідування, про що повідомити заявника, Шевчук Наталію Михайлівну, у визначений законодавством строк та надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Шевчук Н.М.

Пресслужба Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія